news-details
Business

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Батлут

УИХ “Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай“ хуулийн төслийг ид хэлэлцэж байна. Хуулийн төсөлд Нийтийн орон сууцны доорх, орчны газрыг орон сууц өмчлөгдөд хувь ногдуулж хязгаартайгаар эзэмшүүлэхээр тусгаад байна.

Сэтгэгдэл