news-details
Business

Эдийн засгийн хөгжлийг Татвар төлөгчдийн манлайлал хурдасгана

Юнител групп 2019 онд нийт 5000 туслан гүйцэтгэгч компани, түүний 23 мянган ажилтныг шууд бус ажлын байраар хангажээ. Ингэснээр эдгээр туслан гүйцэтгэгч нар нь улсын төсөвт нийт 22 тэрбум төгрөгийн татварыг татан төвлөрүүлсэн байна.

Сонирхуулахад тэдний төлсөн татвар нь шинээр хоёр эмнэлэг барих эсвэл 24 мянган төрийн албан хаагчийн сарын цалинтай дүйцэх юм

Тиймээс төсвийн бүрдүүлэлт тасалдахгүй байх нь ЖДҮ, ААН болон хувь хүний улсын төсөвт бүрдүүлдэг татварын хэмжээ тогтмол байхаас шууд хамааралтай юм. Цаашлаад дотоодын эдийн засгийг тогтвортой байдлыг хангахад маш чухал нөлөөтэй ажээ.

Хэдий дэлхий даяар гарч буй цар тахлаас үүдэн бүх л улсын эдийн засаг хямралтай нүүр тулж буй үед ажлын байраа хадгалж ЖДҮ, ААН болон хувь хүний бизнесийг чадлаараа дэмжиж хамтдаа эдийн засгийн хямралыг даван туулах нь хамгийн чухал билээ. Тиймээс эдийн засгийг тогтвортой байлгахад аж ахуйн нэгжүүд болон хувь хүмүүсийг татвар бүрдүүлэх боломжоор ханган ажиллах нь дотоодын томоохон аж ахуй нэгжүүдийн нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргийн нэг юм.

Сэтгэгдэл