news-details
Business

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛД ХАМААРАХ 39 ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШАЛГАВ.

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 39 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Өнгөрсөн долоо хоногт 8 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэжээ. Одоогоор ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 31 гомдол шалгагдаж байна.

Сэтгэгдэл