news-details
Business

Цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой 460 гомдол ирснээс 23 хувь нь хууль зөрчсөнийг тогтоосон

Тэрбээр "Цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хэв журмыг сахиулах үүргээ гүйцэтгэх явцдаа 180 мянга гаруй өргөдөл гомдлыг аваад шалгаж байна. Үүний 460 гаруй нь цагдаагийн алба хаагч үүргээ гүйцэтгэхдээ хууль зөрчсөн талаарх иргэдийн гомдол байгааг авч шалгасан. Эдгээрээс харахад 245 нь буюу 57.5 хувьд нь хууль зөрчсөн нь тогтоогдоогүй, 23 хувьд нь ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчсөн нь тогтоогдож, сахилгын арга хэмжээ аваад явж байна.

Сэтгэгдэл