news
Мэдээний өртөө

Ерөнхийлөгч хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарал хандуулж ажиллахыг чиглэл болгов

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн Х.Баттулга өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусга...

news
Мэдээний өртөө

Цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой 460 гомдол ирснээс 23 хувь нь хууль зөрчсөнийг тогтоосон

Тэрбээр "Цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хэв журмыг сахиулах үүргээ гүйцэтгэх явцдаа 180 мянга...