УИХ-ын дарга М.Энхболд 900 сая төгрөгтэй тэнцэх адуун сүрэгтэй

УИХ-ын дарга М.Энхболд 900 сая төгрөгтэй тэнцэх адуун сүрэгтэй

9 сарын өмнө

Монгол Улсын Их хурлын дарга М.Энхболд хувьдаа 1,1 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий гурван орон сууц, 120 сая төгрөгийн үнэ бүхий нэг ширхэг Land Cruiser 200 автомашинтай бөгөөд 597 сая төгрөгийн хадгаламжтай байжээ.

Түүний хувьд 2013 оны байдлаар 276 сая төгрөгтэй тэнцэх хадгаламжтай байсан бол өнгөрсөн хугацаанд жил бүр тогтмол өсөж өнгөрсөн жилийн хувьд дөрвөн жилийн дараа гэхэд хоёр дахин өссөн дүнтэй гарсан байна.

Эдгээрээс гадна 900 сая төгрөгийн үнэ хүрэх 300 адуу болон хурдан удмын 60 адуутай аж.

Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт

2017
Орлого /мян.төг/ Өөрийн орлого 118,104.07
Гэр бүлийн орлого 67,660.73
Орон сууц барилга байгууламж Орон сууц
Нийт дүн /мян.төг/ 1,108,600.00
Тээврийн хэрэгсэл Тээврийн хэрэгслийн төрөл, тоо Toyota,Land Cruiser 200- 1ш
Нийт дүн /мян.төг/ 120,000.00
Мал аж ахуй Төрөл, тоо хэмжээ Адуу-300, Хурдан удмын адуу-60
Нийт дүн /мян.төг/ 900,000.00
Газар Зориулалт, хэмжээ Ашиглах, 1300м2
Нийт дүн /мян.төг/ 288,000.00
Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ 290,000.00
Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл Нийт дүн /мян.төг/ 597,044.17
Авлага Хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр -
Нийт дүн /мян.төг/ -
Зээл Хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр -
Нийт дүн /мян.төг/ -

gogo.mn