Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэнд, уураг тархинд нөлөөлөх нь (Монгол)

Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэнд, уураг тархинд нөлөөлөх нь (Монгол)

11 сарын өмнө

Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэнд, уураг тархинд нөлөөлөх нь (Монгол)

Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэнд, уураг тархинд нөлөөлөх нь (Монгол)

Posted by Монголын Үндэсний Газарзүйн Нийгэмлэг on Monday, November 19, 2018