Тэд эх орон, ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлын төлөө ингэж зүтгэдэг

Тэд эх орон, ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлын төлөө ингэж зүтгэдэг

8 сарын өмнө

Гэмтэл авсан цагдаагийн албан хаагч нас барлаа