Тэд эх орон, ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлын төлөө ингэж зүтгэдэг

Тэд эх орон, ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлын төлөө ингэж зүтгэдэг

11 сарын өмнө

Гэмтэл авсан цагдаагийн албан хаагч нас барлаа